Forum KSW – relacje, materiały, media

XI Forum Nauczycieli  i Wychowawców

29 listopada 2023 r. odbyło się XI Forum Nauczycieli i Wychowawców Wychowawcy na współczesne czasy in memoriam ks. prof. Michała  Drożdża.

Forum rozpoczęło się spektaklem „…a światłość w ciemności świeci” w wykonaniu uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej im. Sybiraków w Nawsiu, opowiadającym o życiu bł. Natalii Tułasiewicz.

XI Forum było poświęcone pamieci członka honorowego KSW – ks. prof. Michała Drożdża, byłego Asystenta Kościelnego oddziału, który swoją postawą i zaangażowaniem wspierał działalność tarnowskiego oddziału KSW. Charakter forum wynikał z celów przedsięwzięcia osadzonego w realiach życia społecznego, w których toczy się proces wychowania młodego pokolenia. Chcieliśmy  pokazać fundamenty etosu wychowawcy i jednocześnie zarysować zagrożenia i wyzwania kultury moralnej nauczyciela, a także podzielić się naszą wspólną troską o wychowanie młodego pokolenia, troską o to, by w wychowaniu dostrzegać człowieka w kontekście wartości. Kanwą do rozważań były wyjątkowe postaci nauczycieli-wychowawców lat ubiegłego stulecia, jakże aktualnych na dzisiejsze czasy: bł. Natalia Tułasiewicz (Patronka Nauczycieli Polskich, nauczycielka), bł. Hanna Chrzanowska (pielęgniarka, nauczycielka), Sługa Boża Stefania Łącka (nauczycielka) i ks. prof. Michał Drożdż (nauczyciel akademicki).

Forum zrealizowano przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego

Wykłady:

O personalistycznych fundamentach działalności naukowo-dydaktycznej ks. prof. Michała Drożdża,

dr hab. Katarzyna Drąg
doktor nauk humanistycznych, magister filologii polskiej, magister kulturoznawstwa międzynarodowego, doktor habilitowana w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauk o komunikacji społecznej i mediach. Filolog, kulturoznawca, medioznawca; dyrektor Instytutu Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie;

Nauczyciel na trudne czasy – Natalia Tułasiewicz,

dr hab. Teresa Grabińska, prof. Akademii Wojsk Lądowych

doktor fizyki teoretycznej, doktor habilitowany nauk filozoficznych, Autorka prac naukowych, publikowanych w Polsce i za granicą, poświęconych fizyce kwantowej, kosmologii fizycznej, filozofii przyrody, filozofii nauki, personalizmowi, transhumanizmowi i sekuritologii, Prezes Międzynarodowego Towarzystwa Naukowego “Fides et Ratio” w Krakowie. Znawczyni życia bł. Natalii Tułasiewicz;.

Czy można zachwycać młodych i być wzorem wychowawcy – Hanna Chrzanowska,

dr Marzena Florkowska
doktor nauk humanistycznych z zakresu historii, dziennikarka i redaktorka Radia Kraków, autorka i współautorka (razem z mężem Markiem) artykułów i książek dotyczących Hanny Chrzanowskiej, historii i duchowości kamedułów i benedyktynów, ostatnich lat życia Siostry Faustyny. Biografka m.in. Hanny Chrzanowskiej, ojca Piotra Rostworowskiego, Ludwika Zarewicza;

Etos nauczyciela – Stefania Łącka

ks. dr hab. Jan Bartoszek
polski duchowny rzymskokatolicki, doktor habilitowany teologii, Asystent Kościelny Akcji Katolickiej Diecezji Tarnowskiej, dyrektor Radia Diecezjalnego RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz, autor wielu książek, opracowań i artykułów o tematyce duszpasterskiej. Dyrektor Uniwersytetu Nauczania Społecznego Jana Pawła II w Tarnowie, Diecezjalny Duszpasterz Parlamentarzystów i Samorządowców Diecezji Tarnowskiej

TEKSTY WYKŁADÓW: WYKŁADY XI Forum   

Każdy uczestnik otrzymał książkę z wykładami oraz dodatkowymi tekstami związanymi z tematyką Forum.

AUTORZY:

ks. Jan Bartoszek, Katarzyna Drąg, Urszula Dyrcz, Marzena Florkowska, ks. Grzegorz Franczyk, Teresa Grabińska, Grzegorz Sudoł, Magdalena Urbańska, Joanna Urbaś

 

Dyskusja panelowa:

Wychowawca XXI wieku – wychowywać, ale jak?

Moderował:

ks. dr hab. Józef Młyński, prof. Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
polski duchowny rzymskokatolicki, doktor habilitowany w dyscyplinie nauk o polityce i administracji oraz doktor nauk socjologicznych. Jest profesorem w Instytucie Spraw Społecznych i Zdrowia Publicznego Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, w którym pełni funkcje  Kierownika Katedry Pracy Socjalnej i Służb Społecznych, a także  wykładowcą na Wydziale Studiów nad Rodziną UKSW w Warszawie. Tematyka publikacji oscyluje wokół przestrzeni pracy socjalnej, polityki społecznej, bezpieczeństwa socjalnego oraz problemów i kwestii rodziny.

Udział wzięli:

Pani dr Marzena Florkowska

doktor nauk humanistycznych z zakresu historii, dziennikarka i redaktorka Radia Kraków, autorka i współautorka (razem z mężem Markiem) artykułów i książek dotyczących Hanny Chrzanowskiej, historii i duchowości kamedułów i benedyktynów, ostatnich lat życia Siostry Faustyny. Biografka m.in. Hanny Chrzanowskiej, ojca Piotra Rostworowskiego, Ludwika Zarewicza. Mama dwóch dorosłych córek

Pan mgr inż. Paweł Knapik

mąż Małgorzaty, tata Franciszka, Sary, Marii i Antoniego.
Cywilny pracownik Państwowej Straży Pożarnej. Od 12 lat zaangażowany w Ewangelizację. Członek Zarządu Stowarzyszenia Alpha Polska. We wspólnocie Szkoła Ewangelizacji św. Józefa w Tarnowie odpowiedzialny za prowadzenie Alpha.
Zainteresowania: ojcostwo, ewangelizacja, majsterkowanie (w tym szczególnie naprawa zabawek)

Pani dr Grażyna Potępa,

absolwentka Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie i Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, teolog moralna i etyk, jej mistrzem i mentorem był śp. ks prof Alojzy Drożdż; nauczycielka filozofii i etyki w I LO w Tarnowie, wychowawczyni 8 klas; szczęśliwa żona i dumna matka; z pasją uczy i wychowuje młodzież i sama od młodych ludzi się uczy; jej pasją pozostaje twórczość Tomasza Mertona i nauczanie ks. Alojzego Drożdża.

Pani mgr Małgorzata Rauch,

absolwentka WSP  w Rzeszowie, specjalność filologia polska. Doświadczony nauczyciel, dyrektor szkoły, edukator i trener ogólnopolskich warsztatów metodycznych, a także szkoleń dla egzaminatorów OKE w Krakowie, certyfikowany nauczyciel krytycznego myślenia, konsultant metodyczny Wydawnictwa Edukacyjnego Kraków, menager. Obecnie Podkarpacki Kurator Oświaty. Edukacja, która jest jej pasją, skierowała ją na tory licznych form doskonalenia zawodowego, w tym kursów kwalifikacyjnych. Koordynator wojewódzki części humanistycznej egzaminu gimnazjalnego, egzaminator w zakresie poprawy egzaminu gimnazjalnego oraz maturalnego z języka polskiego. Do 2019 r. doktorantka URZ. Zdecydowana propagatorka idei solidarności i wychowania do wartości. Autorka innowacji pedagogicznych, programu edukacyjnego dla nauczycieli polonistów, licznych publikacji o tematyce edukacyjnej i naukowej.

Patronaty

Honorowe:

ks. bp Andrzej Jeż – Biskup Tarnowski

Witold Kozłowski – Marszałek Województwa Małopolskiego

dr hab. Małgorzata Kołpa – Rektor Akademii Tarnowskiej

Medialne:

Radio RDN Małopolska, Tarnowski Gość Niedzielny, Telewizja SYNAJ.tv, Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej BIBLOS

Recepcja Forum:

młodzież z XVI Liceum Ogólnokształcącego im. Armii Krajowej w Tarnowie, Klasa Policyjna.

 

Forum zaszczycili swoją obecnością m.in:

ks. bp Stanisław Salaterski, Józef Gawron – Wicemarszałek Województwa Małopolskiego,  Bogumiła Porębska – Zastępca Prezydenta Tarnowa, dr hab. Małgorzata Kołpa, prof. AT – Rektor Akademii Tarnowskiej, Małgorzata Rauch – Podkarpacki Kurator Oświaty, dr Tadeusz Wadas – Prezes Zarządu Głównego Katolickiego Stowarzyszenia Pielęgniarek i Położnych Polskich,  Antoni Buchała – Prezes Zarządu Głównego Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców, ks. dr Jacek Soprych – Rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie, ks. Bartosz Chęciek – Dyrektor Wydawnictwa Diecezji Tarnowskiej BIBLOS. ks. dr hab. Jan Bartoszek – Dyrektor Radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz,  Stanisław Majca – szwagier śp. ks. prof Michała Drożdża.

Uczestnicy Forum przyjechali spoza Tarnowa, m.in. z takich miejscowości jak: Wrocław, Warszawa, Rzeszów, Kraków, Lubliniec, Libiąż, Sędziszów Małopolski, Nawsie, Tuchów, Ciężkowice, Żabno, Jodłówka Tuchowska, Tarnowiec.

 

 FOTORELACJA

Foto: Beata Malec-Suwara, Szkoła w Nawsiu, KSW

 

X Forum Nauczycieli i Wychowawców

25 września 2021 r. odbyło się X Forum Nauczycieli i Wychowawców

„Dar starości w wychowaniu”

z okazji 25-lecia działalności  naszego Oddziału (KSW w Tarnowie).

 

Uroczystość rozpoczęła dziękczynna Eucharystia pod przewodnictwem ks. bpa Leszka Leszkiewicza, z udziałem 10 kapłanów, w tym ks. Zbigniewa Krasa – kapelana Prezydenta RP oraz ks. Krzysztofa Ochaba – Diecezjalnego Duszpasterza KSW Diecezji Gliwickiej i opiekuna duchowego Zarządu Głównego w Polsce.

Były wykłady, dyskusja panelowa, film o działalności Oddziału, ale i przemówienia Gości; listy gratulacyjne od wielu znaczących osób, a nawet tort przywieziony z Sędziszowa Małopolskiego. Do Tarnowa zawitali Goście z różnych stron Diecezji Tarnowskiej, ale i Polski – m.in. Kraków, Wrocław, Poznań, Sędziszów Małopolski, Lubliniec, Lublin, Libiąż.

FOTO: J. Bratek, M. Rodo, L. Jaźwińska, M. Urbańska

 

 

Każdy z uczestników otrzymał pakiet konferencyjny, w którym między innymi, znalazła się książka Dar starości w wychowaniu pod redakcją ks. Michała Drożdża, notatnik, a wszystko to w specjalnie przygotowanej jubileuszowej teczce.

 

Całość transmitowano dzięki diecezjalnej telewizji SYNAJ.tv i tłumaczono na język migowy.

Po Forum pojawiło się wiele ciekawych artykułów, warto poczytać „Gość Niedzielny”:

https://tarnow.gosc.pl/doc/7129782.Ten-oddzial-sposrod-wszystkich-w-Polsce-jasnieje-blaskiem

https://tarnow.gosc.pl/gal/spis/7129799.Tarnow-Podwojny-jubileusz-tarnowskiego-oddzialu-KSW

https://www.facebook.com/1560704570872306/posts/3045580905717991/?sfnsn=mo&extid=ahttps://tarnow.pl

https://tarnow.pl/Dla-mieszkancow/Galerie-zdjec/Miasto/Galeria-Miasto-2021/Konferencja-Dar-starosci-w-wychowaniu

 

 

Linki do nagrań:

Całość Forum

https://shared-assets.adobe.com/link/ff716164-48bb-4739-61fb-68d04e1fe704

Dyskusja panelowa

https://shared-assets.adobe.com/link/9bd09dde-1b63-437e-7479-875c94e10009

Film o KSW

https://fb.watch/8myaHWsXbA/

Promocja książki:

https://fb.watch/8pUcipXqPH/

 

 

IX Forum Nauczycieli i Wychowawców

Forum odbyło się 16 marca 2019 r. Tradycyjnie, rozpoczęliśmy Mszą św. w Bazylice Katedralnej pod przewodnictwem JE ks. bpa Andrzeja Jeża.

Następnie w auli Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej odbyły się wykłady wg Programu:

Goście Honorowi Forum:

 • Wykładowcy:

prof. Jadwiga Kowalikowa

dr Grażyna Potępa

mgr Krystyna Florek-Tarczoń

ks. prof. Michał Drożdż

dr Paweł Kaźmierczak

mgr Antoni Buchała

oraz moderująca obrady – dr Marzena Florkowska

oraz

 • ks. bp Andrzej Jeż – Ordynariusz Tarnowski
 • Posłanka na Sejm RP – Pani Anna Czech
 • Senator RP – prof. Kazimierz Wiatr
 • Podkarpacki Kurator Oświaty  – Pani Małgorzata Rauch
 • W imieniu Małopolskiego Kuratora Oświaty, p. Barbry Nowak, dyr. Delegatury Kuratorium Oświaty w Tarnowie – Pan Artur Puciłowski
 • Prezydent Tarnowa – Pan Roman Ciepiela
 • Prezes ZG KSW –Pan Dariusz Przyłas
 • Prorektor UPJPII  – ks. prof. Józef Stala
 • Prorektor PWSZ  – dr Małgorzata Kołpa
 • Prorektor PWSZ – dr hab. Małgorzata Martowicz

Wydano książkę

FOTORELACJA:

 

VIII Forum Nauczycieli i Wychowawców

Byli Goście z różnych stron Polski; byli przedstawiciele władz kościelnych i państwowych; członkowie Zarządu Głównego KSW; były listy gratulacyjne, ale przede wszystkim przybyli Ci, dla których to przedsięwzięcie zostało zorganizowane: nauczyciele i wychowawcy, katecheci i rodzice.

I byli WYKŁADOWCY:

ks. prof. Michał Drożdż, ks. dr Bolesław Karcz, dr Ewa Miśkowiec, o. dr hab. Marian Zawada

Wszystkim i każdemu z osobna DZIĘKUJEMY.

PREZYDENT TARNOWA ROMAN CIEPIELA UHONOROWAŁ ODDZIAŁ DUKATEM TARNOWSKIM

IMG_20161108_124541 IMG_20161108_124734

Otrzymaliśmy listy gratulacyjne:

Kilka zdjęć z obrad:

z koncertu:

 

Media nieco nas „rozpieściły”; poniżej kilka linków:

 

Oficjalna strona Tarnowa:

http://www.tarnow.pl/Galeria/Galeria-Miasto/Galeria-Miasto-2016/VIII-Forum-Nauczycieli-Wychowawcow-Madrosc-w-Wychowaniu-Wychowanie-do-Madrosci

Diecezja Tarnowska: 

http://www.diecezja.tarnow.pl/index.php/wiadomosci/item/3287-wychowanie-do-madrosci-tematem-forum-nauczycieli

Gość Niedzielny

http://tarnow.gosc.pl/doc/2995839.Potrzeba-madrosci

VII Forum Nauczycieli i Wychowawców

 

Refleksje po VII Forum KSW (plik .doc)

 

Galeria

 

VI Forum Nauczycieli i Wychowawców

Relacja z VI Forum (plik .docx)

15 lat KSW w Tarnowie (plik .doc)

Homilia Biskupa (plik .docx)

Galeria zdjęć:

 

V Forum Nauczycieli i Wychowawców

Relacja z V Forum (plik .docx)

Afisz (plik .pdf)

Homilia Biskupa (plik .doc)

Galeria zdjęć:

IV Forum Nauczycieli i Wychowawców

Materiały i relacje z IV Forum KSW dostępne pod adresem: http://tarnow.ksw.pl/iv_forum/forum.html

“Spotkania z postacią ks. Jana Twardowskiego”

Fotorelacja:  http://tarnow.ksw.pl/data/xJanTwardowski/index.html

Gródek nad Dunajcem 2007

Konferencja pt.  „Charyzmat postaci patrona szkoły i jego spuścizna w środowisku” – 5-7.X.2007

Fotorelacja:  http://tarnow.ksw.pl/data/patron/index.html