Informacje o Oddziale Tarnowskim oraz Zarządzie Głównym KSW

siedziba zarządu w Tarnowie | skład zarządu w Tarnowie | adres korespondencyjny ZG KSW | skład ZG KSW

 

Siedziba Zarządu w Tarnowie

Katolickie Stowarzyszenie Wychowawców
Oddział w Tarnowie

ul. Kapitulna 2
33-101 Tarnów

Konto:  KBS o/ Tarnów
nr 17 8591 0007 0080 0207 2852 0001

tel.:  694763453

Adres e-mail:  zarzad.tarnow@ksw.pl

 

Zarząd Oddziału KSW w Tarnowie kadencji 2012-2017

Prezes
Danuta Ciszek

Wiceprezes
Magdalena Urbańska e-mail

Skarbnik
wakat (obecnie obowiązki pełni wiceprezes)

Sekretarz
Anna Cieplińska

Członkowie
Stanisława Dziewa-Nowak
Danuta Srebro
Bożena Tabiś

Komisja Rewizyjna
Halina Żok – członek
Maria Chodacka-Ciasnocha – przewodniczaca
Zdzisław Ciepliński – członek

 

Adres korespondencyjny do ZG KSW:

Zespół Szkół im. E. Stein KSW
ul. Piłsudskiego 8
42-700 LUBLINIEC
(ZG KSW)
kontakt: biuro@ksw.pl

Konto ZG KSW:
PKO IX O/Warszawa nr 80 1020 1097 0000 7702 0108 1116

 

Skład Zarządu Głównego kadencji 2017-2020:

Prezes
Dariusz Przyłas (Lubliniec) e-mail

Wiceprezesi
Antoni Buchała (Libiąż) e-mail 
Magdalena Urbańska (Tarnów) e-mail 

Skarbnik
Renata Sady (Lubliniec)

Sekretarz
Bogumiła Stec-Świderska (Sędziszów Małopolski)

Członkowie
Marek Bolek (Wrocław)
Eugeniusz Jarosik (Poznań)

Komisja Rewizyjna
Maria Banduch – przewodnicząca (Lubliniec)
Danuta Ciszek (Tarnów)
Marzena Dąbrowska (Kraków)