Informacje o Oddziale KSW w Tarnowie oraz Zarządzie Głównym KSW

siedziba zarządu w Tarnowie | skład zarządu w Tarnowie | adres korespondencyjny ZG KSW | skład ZG KSW

 

Siedziba Zarządu w Tarnowie

Katolickie Stowarzyszenie Wychowawców
Oddział w Tarnowie

ul. Kapitulna 2
33-100 Tarnów

Biuro: Pl. Katedralny 1/1 (spotkania po uzgodnieniu telefonicznym)

tel.:  694763453

Konto:  KBS o/ Tarnów
nr 17 8591 0007 0080 0207 2852 0001

KRS: 0000216046

NIP: 873-27-65-597

Adres e-mail:  zarzad.tarnow@ksw.pl

 

Zarząd Oddziału KSW w Tarnowie kadencji 2019-2024

Prezes
Magdalena Urbańska e-mail

Wiceprezes
Ewa Cieplińska

Sekretarz
Jadwiga Skolmowska

Skarbnik
Anna Cieplińska

Członek
Dorota Boryczko

 

Komisja Rewizyjna

Elżbieta Fornal     – przewodnicząca

Małgorzata Jaśko  – członek
Barbara Słomka     – członek

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Zarząd Oddziału KSW w Tarnowie kadencji 2012-2019

Prezes
Danuta Ciszek

Wiceprezes
Magdalena Urbańska e-mail

Skarbnik
wakat (obecnie obowiązki pełni wiceprezes)

Sekretarz
Anna Cieplińska

Członkowie
Stanisława Dziewa-Nowak
Danuta Srebro
Bożena Tabiś

Komisja Rewizyjna
Halina Żok – członek
Maria Chodacka-Ciasnocha – przewodniczaca
Zdzisław Ciepliński – członek

 

SIEDZIBA Zarządu Głównego KSW

Zespół Szkół im. E. Stein KSW
ul. Piłsudskiego 8
42-700 LUBLINIEC

kontakt: biuro@ksw.pl

Konto ZG KSW:
PKO IX O/Warszawa nr 80 1020 1097 0000 7702 0108 1116

KRS: 0000107756

NIP: 525-15-75-031

 

Skład Zarządu Głównego kadencji 2017-2022:

Prezes (pełniący obowiązki od XI 2020)

Antoni Buchała (Libiąż) e-mail 

Wiceprezes
Magdalena Urbańska (Tarnów) e-mail 

Skarbnik
Renata Sady (Lubliniec)

Sekretarz
Bogumiła Stec-Świderska (Sędziszów Małopolski)

Członkowie
Marek Bolek (Wrocław)
Eugeniusz Jarosik (Poznań)

Komisja Rewizyjna
Maria Banduch – przewodnicząca (Lubliniec)
Danuta Ciszek (Tarnów)
Marzena Dąbrowska (Kraków)