ZAŚWIADCZENIA O UDZIALE W FORUM

Szanowni Państwo

w związku z tym, że na Zaświadczeniach omyłkowo wpisano niepoprawną datę – zamiast 29.11.2023 – 29.11.2021 wszystkie Zaświadczenia będą wypisane ponownie i gotowe do odebrania w biurze Oddziału KSW w Tarnowie – Plac Katedralny 1, w czasie dyżuru, w każdą 2 i 4 środę miesiąca (z wyjątkiem 27.12.br. oraz dni ustawowo wolnych od pracy, czy ferii) lub po uzgodnieniu telefonicznym – tel.: 694763453

Stowarzyszenie jest organizacją działającą non profit i nie ma zatrudnionych pracowników, dlatego prosimy o telefoniczne sprawdzenie, czy w danym dniu będzie pełniony dyżur.

Zaświadczenia otrzymają osoby, które zapisały się na Forum, były obecne (podpisały listę obecności) i podpisały listę odbioru Zaświadczenia albo dopisały się na listę uczestników 29.11.2023 i nie odebrały Zaświadczenia, ponieważ nie było tyle druków.