WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW ODDZIAŁU SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE

SZANOWNI  PAŃSTWO

CZŁONKOWIE ODDZIAŁU KSW W TARNOWIE

 

Zarząd Oddziału KSW w Tarnowie, zgodnie ze „Statutem KSW” §43 pkt.3, zwołuje Zwyczajne Walne Zebranie Członków Oddziału o charakterze sprawozdawczo – wyborczym w dniu 17.10.2019 /czwartek/.

Zebranie odbędzie się  w lokalu KSW przy Pl. Katedralnym 1

o godz. 18.30 /w pierwszym terminie/, a o godz. 18.45 /w drugim terminie/.

Porządek obrad

 1. Powitanie przybyłych, wspólna modlitwa
 2. Wybór przewodniczącego zebrania i stosownych komisji
 3. Sprawozdania z prac Zarządu Oddziału, Komisji Rewizyjnej
  i sprawozdanie finansowe
 4. Dyskusja nad sprawozdaniami
 5. Absolutorium dla ustępującego Zarządu
 6. Wybory nowego Zarządu Oddziału
 7. Wolne wnioski
 8. Zakończenie obrad – wspólna modlitwa.

W Walnym Zebraniu Członków Oddziału udział biorą członkowie Kół będących pod opieką Oddziału /§49 pkt. 4 Statutu/.

 1. Obecność wszystkich P.T. Członków Oddziału (Kół) jest obowiązkowa.
 2. Przypominamy o uregulowaniu składek członkowskich.
 3. W związku z tym, że należy uporządkować sprawy formalne Oddziału, prosimy o określenie swojej przynależności do Stowarzyszenia.