VII TYDZIEŃ WYCHOWANIA

Zapraszamy do udziału w spotkaniach organizowanych w ramach VII Tygodnia Wychowania Maryja wychowawczynią pokoleń, który odbywać się będzie pod honorowym patronatem Biskupa Tarnowskiego ks. dr. Andrzeja Jeża:

13.09. 2017 r. (środa) w Katolickiej Szkole Podstawowej w Tarnowie, ul. Warzywna 3, godz. 18.00

16.09.2017 r. (sobota) w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Sacre Coeur w Tarnowie, ul. Pszenna 3, godz. 10.00.

Tegoroczny Tydzień eksponuje postać Maryi, jej styl życia i sposób jego przeżywania w relacji do współczesnej rodziny. Jest inicjatywą Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców, realizowaną we współpracy z Katolicką Szkołą Podstawową i Zespołem Szkolno-Przedszkolnym Sacre Coeur
w Tarnowie. Do udziału zachęcamy serdecznie rodziców, nauczycieli, dzieci i młodzież, mieszkańców Tarnowa.

Podczas pierwszego spotkania wykład wprowadzający wygłosi ks. dr Czesław Noworolnik – mariolog z Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Ogłoszony zostanie miejski konkurs plastyczno-literacki o tematyce Maryjnej dla dzieci przedszkolnych i uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjów, którego zakończenie uświetni Koncert Laureatów z nagrodami dla najlepszych 2.02.2018 r. (miejsce i szczegóły w terminie późniejszym). Pani Katarzyna Duraj – dyrektor Katolickiej Szkoły Podstawowej zaprezentuje temat W drodze do Maryi, a spotkaniu towarzyszyć będzie wystawa Oblicza Maryi w naszych domach przygotowana pod kierunkiem Marty Odbierzychleb – malarki i nauczyciela plastyki.

W sobotę Zespół Szkolno-Przedszkolny Sacre Coeur zaprasza na piknik rodzinny obejmujący program artystyczny, wspólne gry i zabawy oraz modlitwę różańcową.

Oba przedsięwzięcia rozpocznie i zakończy uroczysta Eucharystia pod przewodnictwem ks. prof. Michała Drożdża asystenta KSW (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie) i ks. dr. Tomasza Lelito dyrektora Wydziału Katechetycznego Kurii Diecezjalnej.

W dniach 10-16 września 2017 r. przeżywamy w Polsce VII Tydzień Wychowania pod hasłem Maryja wychowawczynią pokoleń.  Program Tygodnia corocznie skierowany jest do dorosłych, wszystkich zainteresowanych wychowaniem młodego pokolenia, którzy społecznie czy zawodowo podejmują różny zakres spraw w tym względzie.

Obserwowana dzisiaj tendencja odchodzenia o trwałego i sprawdzonego systemu wartości, wybiórcze przyjmowanie zasad moralnych stanowi poważne wyzwanie dla rodziców, nauczycieli
i wychowawców. Młodzi ludzie potrzebują przewodników i autorytetów, wiarygodnych świadków towarzyszących w życiu. Takim przykładem może być osoba Maryi, przybliżana w 300. rocznicę Koronacji Obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej i 100. rocznicę Objawień Fatimskich.

Tydzień jest inicjatywą Konferencji Episkopatu Polski wychodzącą naprzeciw wielu wyzwaniom aktualnego roku szkolnego. Ma podkreślić znaczenie wychowania i zwrócić uwagę na istotne jego aspekty.

Szczegóły w załącznikach:

program – kolor

program – czarny