NOWY ASYSTENT KOŚCIELNY ODDZIAŁU KSW W TARNOWIE

JE Ks. Bp Andrzej Jeż nominował ks. dr. Grzegorza Franczyka nowym asystentem kościelnym naszego oddziału. Ks. Franczyk zastąpi śp. ks. prof. Michała Drożdża.

Ks. Grzegorz Franczyk święcenia kapłańskie otrzymał w 2004 roku z rąk bp. Wiktora Skworca. W tym samym roku na Wydziale Teologicznym ówczesnej Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie uzyskał magisterium na kierunku filozoficzno-teologicznym z zakresu pedagogiki. Tytuł doktora nauk społecznych w zakresie pedagogiki uzyskał w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.

Jest nie tylko diecezjalnym duszpasterzem nauczycieli i wychowawców, a od 1 października również asystentem kościelnym Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców w Tarnowie, ale też diecezjalnym wizytatorem nauki religii, nauczycielem konsultantem ds. lekcji religii w Małopolskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli Oddział w Tarnowie. Był katechetą szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych (m.in. w Tuchowie, Starym Sączu, Mielcu i Nowym Sączu). Jest autorem publikacji i artykułów oraz referatów głoszonych podczas konferencji naukowych (m.in. Warszawa, Brno, Tarnów) z zakresu wychowania rodzinnego, zjawiska agresji w szkole czy pracy z osobami z niepełną sprawnością.