MAJOWE NA JESIONNYM

Modliliśmy się w poniedziałek, 23 maja 2022, przy kapliczce w Woli Rzędzińskiej, na Jesionnej. Ludność miejscowa kultywuje tradycję Nabożeństw Majowych. Była Litania Loretańska, pieśni Maryjne, modlitwa wieczorna zakończona pieśnią „Zapada zmrok”.
A kapliczka przepiękna i zadbana.
Kapliczkę na Jesionnej (Wola Rzędzińska) wybudowali Jan i Zofia Tutajowie – mieszkający w Woli Rzędzińskiej – w roku 1917. Kapliczka powstała dla upamiętnienia objawień fatimskich – serii objawień maryjnych uznanych przez Kościół katolicki, mających miejsce w portugalskim mieście Fatima w okresie od 13 maja do 13 października 1917 roku. Świadkami objawień była trójka dzieci Franciszek i Hiacynta Marto oraz Łucja dos Santos. W latach 1992 – 95 przeprowadzono remont kapliczki, a w latach 2003 do 2006 jej rozbudowę.
Opiekunem i fundatorem rozbudowy był Pan Stanisław Tutaj. Kapliczka otrzymała piękny wystrój wewnętrzny i zewnętrzny poświęcony Matce Bożej Fatimskiej oraz portrety dzieci z Fatimy. W centralnym miejscu kapliczki znajduje się krzyż z figurą Pana Jezusa opleciony ogromnym drewnianym różańcem oraz figura Matki Bożej Fatimskiej. W roku 2005 na suficie kapliczki umieszczono 16 kasetonów z obrazami malowanymi przez malarkę z Woli Rzędzińskiej. Jest tam między innymi herb papieski Jana Pawła II i białe róże, a w dobudowanej części kolejne 16 kasetonów ze stacjami drogi krzyżowej. Przy kapliczce przez cały maj i październik gromadzą się miejscowi mieszkańcy odmawiając: w maju litanię loretańską, a w październiku różaniec.
Figura Matki Bożej Fatimskiej uczestniczy w procesjach jakie odbywają się od 13 maja do października w rocznicę objawień fatimskich.
Kapliczka została wpisana do Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Tarnów.
(Opracowano na podstawie zapisków ks. dr Tadeusza Wolaka, który jako wikariusz służył kapłańską posługą w Woli Rzędzińskiej w ciągu 7 lat w latach 70-tych i 80-tych XX wieku.)