KONFERENCJA: ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA KOŚCIÓŁ – APOSTOLSTWO ŚWIECKICH

24 października o godz. 18 (poniedziałek) w auli św. Jana Pawła II przy tarnowskiej katedrze odbędzie się konferencja „Odpowiedzialność za Kościół – apostolstwo świeckich” pod Honorowym Patronatem JE ks. bp. Andrzeja Jeża – Biskupa Tarnowskiego.

Celem konferencji jest odpowiedź na pytanie jak dzisiaj, tu i teraz świeccy włączają się w życie Kościoła.

Kanwą do rozważań będzie m.in. wykład dr hab. Teresy Grabińskiej, prof. AWL (Akademia Wojsk Lądowych) we Wrocławiu  Doświadczenie moralne bł. Natalii Tułasiewicz. W języku koncepcji doświadczenia moralnego w personalizmie Jacquesa Maritaina i Karola Wojtyły zostanie przeprowadzona analiza tekstów Natalii Tułasiewicz (Patronki Nauczycieli Polskich), której celem jest rekonstrukcja jej doświadczenia i ukazanie jego wpływu na powinność poświęcenia się apostolstwu.

W dyskusji wezmą udział m.in:

Dagmara Leszkiewicz – Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej BIBLOS

s. Małgorzata Michna MChR – katechetka w III LO w Tarnowie

Jadwiga Skolmowska – sekretarz Oddziału KSW w Tarnowie

Klaudia Tarczoń – redaktor naczelna telewizji internetowej SYNAJ.tv

Paweł Knapik – członek Zarządu Stowarzyszenia ALPHA Polska

Marcin Lewandowski – prezes Fundacji Alegoria

Dariusz Snopkowski – dyrektor Festiwalu Filmowego VITAE VALOR

Partnerem w organizacji konferencji jest Fundacja ALEGORIA we współpracy z Diecezjalnym Duszpasterstwem Nauczycieli i Wychowawców oraz Wydawnictwem BIBLOS.

Patronat medialny objęli:

Tarnowski Gość Niedzielny, Radio RDN Małopolska, SYNAJ.tv

 

dr hab. Teresa Grabińska, prof. AWL

doktor fizyki teoretycznej, doktor habilitowany nauk filozoficznych, profesor akademicki badawczo-dydakt. w Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu. Autorka ok. 400 prac naukowych, publikowanych w Polsce i za granicą, poświęconych fizyce kwantowej, kosmologii fizycznej, filozofii przyrody, filozofii nauki, personalizmowi, transhumanizmowi i sekuritologii. Wśród publikacji znajduje się 13 monografii autorskich i 28 monografii zbiorowych pod naukową redakcją lub współredakcją. Najważniejsze autorskie monografie to: Teoria, model, rzeczywistość – 1993, Philosophy in science – 2003, Filozofia wojny, pokoju i bezpieczeństwa. Od Platona do Clausewitza – 2012, Teorie bezpieczeństwa państwa w myśli filozoficznej i politycznej. Od Sun Tzu do Józefa M. Bocheńskiego – 2013, Bezpieczeństwo osoby i wspólnoty. Ochrona bytu osobowego w obliczu ideologii i praktyki transhumanizmu – 2018, Bezpieczeństwo personalne. Koncepcja trzech warstw – 2019, O filozofii Karola Wojtyły i nauczaniu Jana Pawła II w kontekście ochrony osoby i wspólnoty – 2019, Personalizm wobec współczesnych zagrożeń, 2022. Od kilku lat organizuje coroczną ogólnopolską konferencję z cyklu “Bezpieczeństwo personalne a bezpieczeństwo strukturalne”. Zajmuje się też publicystyką naukową. Nagrodzona dwiema nagrodami ministra i nagrodą Polskiej Akademii Umiejętności. Odznaczona Krzyżem Wolności SW. Prezes Międzynarodowego Towarzystwa Naukowego “Fides et Ratio” w Krakowie. Członek kolegium redakcyjnego kilku czasopism naukowych oraz członek kilku towarzystw naukowych – polskich i zagranicznych.

Dagmara Leszkiewicz

Studentka psychologii na Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie. Uwielbia poznawać ludzi, oraz badać tajemnice ludzkiego mózgu. Zawodowo zajmuje się reklamą i promocją w Wydawnictwie Diecezji Tarnowskiej Biblos. W Kościele działa od ponad 6 lat.

s. Małgorzata Michna MChR

Siostra Misjonarka Chrystusa Króla dla Polonii Zagranicznej – katechetka w III LO w Tarnowie. W Zgromadzeniu od 27 lat. Studiowała: pedagogikę w KUL i teologię UKSW. 10 lat pracy w formacji (mistrzyni postulatu- wychowawca 1 roku formacyjnego w Zgromadzeniu). Katechetka na ziemi szczecińskiej i w Poznaniu oraz w szkole polskiej w Paryżu, aktualnie w III LO w Tarnowie. Pracowała poza granicami: rok we Włoszech, 2 lata we Francji (w Domu Polskiej Misji Katolickiej autorka i prowadząca cyklicznie Akademię Małego Polaka – tygodniowe kolonie dla dzieci polonijnych).

Jadwiga Skolmowska

Nauczyciel języka polskiego w I LO w Tarnowie, wykładowca fonetyki i retoryki w WSD w Tarnowie dyrektor szkoły w I LO, studia podyplomowe z wiedzy o kulturze i filozofii oraz egzaminator egzaminu maturalnego z języka polskiego. Sekretarz Oddziału KSW w Tarnowie.

Klaudia Tarczoń

Redaktor naczelna telewizji internetowej SYNAJ.tv. Absolwentka studiów magisterskich na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, dziennikarka i fotograf. Od 2013 roku redaktor naczelna kwartalnika „Śladami Karoliny”, a od 2019 roku również redaktor naczelna młodzieżowej telewizji internetowej Synaj.tv. Koordynator i redaktor prowadząca projekty na szczeblu ministerialnym oraz wojewódzkim. Członek Diecezjalnej Rady ds. Mediów oraz Synodalnej Komisji Medialnej.

Paweł Knapik

Mąż Małgorzaty i tata Franciszka, Sary, Marii i Antoniego . We wspólnocie Szkoła Nowej Ewangelizacji św Józefa w Tarnowie, gdzie jest odpowiedzialny za Alpha. Od 12 lat zaangażowany w prowadzenie Alpha oraz prowadzenie szkoleń dla wolontariuszy prowadzących Alpha, ale także kursu dla rodziców i kursu Małżeńskiego Alpha. Od 5 lat Członek Zarządu Stowarzyszenia Alpha Polska. Członek V Synodu Diecezji Tarnowskiej.

Marcin Lewandowski

Marcin Lewandowski – trener umiejętności społecznych, animator społeczności lokalnych. Z wykształcenia politolog. Od lat działa na styku trzech sektorów: organizacji pozarządowych, administracji i biznesu, budując koalicje na rzecz rozwoju regionalnego. Specjalizuje się w prowadzeniu szkoleń z zakresu wystąpień publicznych, komunikacji, argumentacji, partycypacji obywatelskiej, budowania partnerstw, liderstwa,  budowania zespołów, pracy nauczyciela z wykorzystaniem debaty oksfordzkiej. Prezes Fundacji Alegoria prowadzącej Centrum Dialogu, Formacji i Misji. Współtwórca Akademickich Mistrzostw Polski Debat Oksfordzkich. Koordynator Tarnowskiej Ligi Debatanckiej. Jako trener współpracował z takimi instytucjami, jak: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Fundacja Szkoła Liderów [Szkoła Liderów Politycznych, Program Liderzy PAFW], Akademia Retoryki Igora Zalewskiego, Akademia Górniczo-Hutnicza, Instytut Pamięci Narodowej, Polsko Amerykańska Akademia Liderów, Fundacja Zdrowie i Natura, Fundacja Hetmana Jana Tarnowskiego. Ma doświadczenie w prowadzeniu „Warsztatów dla Taty” Inicjatywy Tato.net. oraz spotkań „Tata & Syn w relacjach” – warsztaty dla ojców i synów. W 2019 roku uhonorowany Nagrodą Miasta Tarnowa w dziedzinie upowszechniania kultury.

Dariusz Snopkowski

Od ponad 30 lat animator życia społecznego i religijnego w Tarnowie. Od 2011 roku koordynator projektów Stowarzyszenia KANON zaangażowanego na rzecz aktywizacji intelektualnej, fizycznej i duchowej wszystkich grup wiekowych. Od 2020 roku pełni funkcję Dyrektora Festiwalu Filmowego VITAE VALOR – Wartość Życia.

 

do pobrania:Afisz