JUBILEUSZ 300-LECIA KORONACJI OBRAZU MB CZĘSTOCHOWSKIEJ

10 czerwca 2017 r. Danuta Ciszek i Magdalena Urbańska, jako przedstawicielki Oddziału KSW w Tarnowie, uczestniczyły, na zaproszenie ks. prałata Józefa Maja – kapelana KSW w Polsce, w uroczystości z okazji 300-lecia koronacji Matki Bożej Jasnogórskiej

Najpierw odbył się w wykład o. Jana Rudzińskiego – kustosza Zbiorów Wotywnych o koronach Matki Bożej Częstochowskiej.

Najważniejszym punktem spotkania była uroczysta Eucharystia przed Obliczem Matki Bożej sprawowana pod przewodnictwem  Księdza Prałata Józefa Maja. W tej Liturgii brali udział: Zarząd Główny KSW, przedstawiciele Oddziałów w Polsce, szkół KSW z Warszawy, Libiąża i Lublińca oraz innych stowarzyszeń objętych posługą Centrum Kapelańskiego w Warszawie m.in. NZS czy Związku Ormian w Polsce. W trakcie Mszy Św. został odmówiony uroczysty Akt zawierzenia się Matce Bożej jako stowarzyszenia, a Dyrektorzy szkół katolickich KSW w specjalnej modlitwie oddali także szkoły pod Jej opiekę. Każdy z uczestników otrzymał pamiątkowy obrazek z tekstem zawierzenia.

Z Księdzem Prałatem Józefem Majem w Auli o. Kordeckiego

Poczty sztandarowe szkół KSW

Podczas Eucharystii w Kaplicy Jasnogórskiej

Tekst zawierzenia odczytany przez wszystkich uczestników spotkania