BYLIŚMY W „NINIWIE” NA REKOLEKCJCH

Rekolekcje dla nauczycieli i wychowawców w Kokotku.
W dniach 15 – 17 listopada w Oblackim Centrum Młodzieży Niniwa w Kokotku odbyły się rekolekcje dla nauczycieli, wychowawców oraz osób związanych z Katolickim Stowarzyszeniem Wychowawców. W  rekolekcjach uczestniczyły 3 osoby z Oddziału KSW w Tarnowie. Temat rekolekcji  „Nauczyciel – katolik wobec wyzwań współczesnego świata”. Głównym prowadzącym w tych rekolekcjach był ksiądz Biskup Andrzej Iwanecki – biskup pomocniczy naszej diecezji gliwickiej oraz ks. Krzysztof Ochab – duchowy opiekun KSW. Uczestnicy rekolekcji wysłuchali 3 konferencji Księdza Biskupa oraz codziennie podczas Eucharystii była głoszona homilia na tematy związane z wychowaniem chrześcijańskim. W pierwszym dniu było spotkanie z o. Tomaszem Maniurą OMI, który dzielił się swoimi refleksjami na temat „Jak mówić do młodzieży o Bogu?”. Wieczorem każdego dnia wspólne modlitwy kończyły się Apelem Jasnogórskim. Kolejnymi refleksjami podzielił się z nami mgr Antoni Buchała z Libiąża, polonista. Na koniec wysłuchaliśmy wykładu ks. Prof. Michała Drożdża z Papieskiego Uniwersytetu w Krakowie pt. „Nauczycielu, gdzie mieszkasz – odnajdywanie fundamentów etosu”.
W sobotę, w przerwie popołudniowej odbyło się otwarte Zgromadzenie Delegatów Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców. Przybyli na nie delegaci Oddziałów KSW w Libiążu, Krakowie, Tarnowie, Sędziszowie Małopolskim, Gliwicach, Wrocławiu, Siedlcach i Gorzowie Wielkopolskim. W rekolekcjach wzięło udział łącznie ponad 80 osób, dużą część stanowili także katecheci z diecezji gliwickiej.

FOTORELACJA: