WSPOMNIENIE – śp. ks. prof. Alojzy Drożdż

14 listopada 2019 r. w sali klubowej KIK, Rynek 24 w Tarnowie, będziemy wspominać życie, pracę i dzieło śp. ks Profesora Alojzego Drożdża.

Spotkanie rozpocznie się Mszą św. po której przypomnimy sylwetkę Księdza Profesora i poprosimy obecnych, którzy znali Go i doświadczyli Jego dobra i mądrości o  wypowiedzi – wspomnienia.

Ksiądz Profesor był Członkiem Honorowym Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców. Członkostwo honorowe przyznało Mu, na wniosek Oddziału KSW w Tarnowie, Zgromadzenie Delegatów KSW 23.02.2003 roku, które obradowało w Konstancinie Jeziornej.

Dla członków Oddziału KSW w Tarnowie był to wyjątkowy zaszczyt móc gościć Księdza prof. Alojzego. Głosił dla nas rekolekcje, dni skupienia i wykłady podczas Forów, czy na miesięcznych spotkaniach.

W każdej wydanej przez Oddział książce są Jego teksty; ostatni w wydanej w tym roku (2019) pozycji pt. „Dostrzegać człowieka. Etyczna moc w wychowaniu” pod redakcją Michała Drożdża. Tytuł referatu ks prof. Alojzego Drożdża: „Język młodzieży zwierciadłem etosu i kultury”.