WKRÓTCE IX FORUM NAUCZYCIELI I WYCHOWAWCÓW

16 marca 2019 roku (sobota)

odbędzie się

IX Forum Nauczycieli i Wychowawców

„ETYKA WYCHOWANIA I EDUKACJI – SZANSA I WYZWANIE”.

 

 Chcemy pochylić się nad ukazaniem etyki w sensie podmiotowym i jej roli w budowaniu autorytetu nauczyciela, rodzica (autorefleksja). Określić etyczne fundamenty etosu wychowawcy i etykę słowa w edukacji językowej. Zarysować zagrożenia i wyzwania kultury moralnej nauczyciela. Przybliżyć etyczne poszukiwania współczesnej młodzieży. Podkreślić wagę etyki w praktyce wychowania poprzez konkretne przykłady. Uczulić  na problem stałego poszukiwania wartości  etycznych we współczesnej szkole. Integrować środowiska w dążeniu do mądrego wychowania młodego pokolenia.

Projekt Programu:

9.00 – 10.00  Msza św. (tarnowska katedra).

10.45 – 11.20 Wystąpienia Gości, Otwarcie Forum (aula PWSZ).

11.20 – 11.40 Nie ma wychowania bez etyki – fundamenty etosu wychowawcy, prof. nadzw. dr hab. Michał Drożdż (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II, Kraków).

11.40 – 12.00 Zagrożenia i wyzwania kultury moralnej nauczyciela, Krystyna Florek-Tarczoń (Państwowa Wyższa Szkoła  Zawodowa, Tarnów).

12.00 – 12.20 Etyka w praktyce wychowania, Antoni Buchała (Liceum Ogólnokształcące KSW, Libiąż).

12.20 – 12.35 DYSKUSJA.

12.35 – 13.05 PRZERWA.

13.05 – 13.25 Etyka słowa w edukacji językowej, prof. dr hab. Jadwiga Kowalikowa (UJ, Kraków).

13.25 – 13.45 Etyczne poszukiwania współczesnej młodzieży, dr Grażyna Potępa, (Szkoła Podstawowa w Tarnowcu, I Liceum Ogólnokształcące w Tarnowie).

13.45 – 14.05 Etyka narracyjna: opowieść o życiu nauczyciela,

dr Paweł Kaźmierczak (Akademia Ignatianum, Kraków).

14.05 – 14.25 DYSKUSJA.

14.25 – ZAKOŃCZENIE FORUM.

Moderuje: dr Marzena Florkowska (Radio Kraków) i ks. prof. Michał Drożdż (UPJPII)

ZAPISY OD 15 LUTEGO ONLINE ORAZ MAILOWO

SZCZEGÓŁY (w tym afisz do pobrania) NIEBAWEM