RADOSNYCH ŚWIĄT WIELKANOCNYCH

         Oto dzień, który Pan uczynił (Ps 118, 24).

W którym powstał z grobu zwycięski, by nam, niepokojonym przez mroki licznych zagrożeń

ofiarować swoje życzenie radości i pokoju.

Radosnego oczekiwania i gotowości na przyjęcie Jezusa Zmartwychwstałego  do swego życia.

Mocy Ducha Świętego, który pomoże nam uwielbiać Boga i zasiewać ziarno pokoju wśród bliskich.

życzy

Zarząd Oddziału Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców w Tarnowie