KONKURS MARYJNY

Katolickie Stowarzyszenie Wychowawców Oddział w Tarnowie wraz z Katolicką Szkołą Podstawową w Tarnowie organizuje dla dekanatów Tarnowa Konkurs Maryjny pod patronatem J. E. ks. bp. dr. Andrzeja Jeża – Biskupa Tarnowskiego

W 300. rocznicę Koronacji Obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej i 100. rocznicę Objawień Fatimskich proponujemy konkursy:

  • plastyczny dla przedszkoli: Mój portret Maryi,
  • plastyczny dla klas I-III szkół podstawowych: Maryja i ja – Kim jest dla mnie?
  • literacki dla klas IV-VII szkół podstawowych: wiersz o tematyce Maryjnej,
  • literacki dla klas II-III gimnazjum: Kartka z pamiętnika Maryi (jeden dzień z Jej życia).

Ich celem jest: głębsze poznanie i uwielbienie Matki Bożej; uwrażliwienie dzieci i młodzieży na przestrzenie religijne, artystyczne, etyczne oraz humanistyczne a także pobudzenie do poszukiwań własnych środków wyrazu w przekazie artystycznym.

Tarnowski Konkurs Maryjny zostanie ogłoszony 13.09.2017 r. podczas VII Tygodnia Wychowania Maryja wychowawczynią pokoleń w czasie uroczystego spotkania w Katolickiej Szkole Podstawowej w Tarnowie. 

Prosimy serdecznie o jego popularyzację w swoich parafiach, przedszkolach, szkołach podstawowych i klasach gimnazjalnych oraz zachęcenie katechetów wraz z dziećmi do uczestnictwa. 

Każdy konkurs posiada odrębny regulamin, kartę zgłoszenia oraz komisję oceniającą – JURY, powołaną przez organizatorów. Konkursy prowadzone będą w drodze dwustopniowych eliminacji: szkolnych oraz miejskich. 

Zgłoszenie do wszystkich konkursów eliminacji miejskich odbędzie się poprzez przesłanie indywidualnej karty uczestnictwa oraz prac w terminie od 12 do 15 grudnia 2017 r. na adres: Katolicka Szkoła Podstawowa, ul. Warzywna 3, 33-100 Tarnów lub złożenie w budynku szkoły
w godzinach 9-14. Zwycięzcy konkursów zaprezentują swoje prace publiczności podczas Koncertu Laureatów, a laureaci otrzymają nagrody rzeczowe 2.02. 2018 r. Miejsce i szczegóły koncertu zostaną podane w terminie późniejszym.

do pobrania:

karta zgłoszenia – konkurs literacki

karta zgłoszenia – konkurs plastyczny

REGULAMIN OGÓLNY – Konkurs Maryjny

Aneks do założeń ogólnych regulaminów  Tarnowskiego Konkursu Maryjnego Maryja wychowawczynią pokoleń:

  • w konkursach uczestniczą również dzieci i młodzież placówek oświatowo-wychowawczych
    z dekanatów Tarnowa z poziomu przedszkoli, szkół podstawowych i klas gimnazjalnych
    (z podziałem na kategorie wiekowe).

 

Dyrektor Katolickiej Szkoły Podstawowej w Tarnowie – Katarzyna Duraj

Prezes Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców Oddział w Tarnowie – Danuta Ciszek

 

Tarnów, dnia 29.09.2017 r.

REGULAMINY SZCZGÓŁOWE – Konkurs Maryjny